Bilder

Precisionsfällning utan klättring

Sektionsfällning av stormfälld tall

Sektionsfällning av lutande tall

Sektionsfällning i trånga utrymmen

Sektionsfällning

Sektionsfällning av lutande ek